SEWING (FAV. PROJECTS)

** Click the image for the project's detail **
Lace dress
Square neck dress
Black swimsuit
Silk blouse
Kimono cover-up
Colour block dress
Ruffle hem dress
DIY swimsuit
Husband's shirt
Colour block dress
Unlined jacket
V-neck batik dress
Ottobre denim pants
Self-drafted dresses
Boucle jacket
Paisley cutout mini dress
Asymmetrical neckline dress
Batik Dress
Batik shift dress
Button Down Dress
Button Down Dress
Double breasted plaid jacket
Double breasted plaid jacket
Floral Shift Dress
Floral shift dress
http://velvetribbonsew.blogspot.com/2014/04/megan-draper-dress-from-mad-men-tv-show.html
Megan Draper Dress
http://velvetribbonsew.blogspot.com/2014/02/finished-january-garment-double.html
Orange Cape
http://velvetribbonsew.blogspot.com/2014/01/finished-december-garment-burdastyle.html
Beaded Tunic Dress
http://velvetribbonsew.blogspot.com/2013/08/button-down-shirt-for-husband.html
Husband's shirt
http://velvetribbonsew.blogspot.com/2013/07/sweetheart-dress-042013.html
Sweetheart dress
http://velvetribbonsew.blogspot.com/2013/05/color-block-dress.html
Colour block dress
http://velvetribbonsew.blogspot.com/2012/11/striped-dress-in-jersey-knit.html
Striped dress
http://velvetribbonsew.blogspot.com/2012/11/november-mood-on-line-dress.html
High-low dress
http://velvetribbonsew.blogspot.com/2012/06/jamoo.html
Jamoo batik dress
http://velvetribbonsew.blogspot.com/2012/02/madura-batik-dress.html
Madura batik dress
                                                         
                                                     

                                                     

    

                                                                  

                                                                 

         


                                                                     
                                                                                 


           
                                                                    
                                                                   

                                                                                                                         
                                                                                                                                     

                                                     

                                                                  


                                                                       
                                                                           
                                                                     


                                                                     
                                                                
                                                                  
Comments